Mångfaldspolicy

För Veteranpoolen innebär mångfald att alla ska ha samma möjligheter till arbete, respekt, rättigheter oavsett etnisk härkomst. Vårt mål är att ha en personalsammansättning som speglarsamhället utifrån den etniska mångfalden.

Vi anser att kompetens om olika kulturella beteenden och språk bland anställda är till gagn för oss och våra kunder. Vårt engagemang för etnisk mångfald som en möjlighet till konkurrenskraftiga företag, dynamiska och effektiva arbetsprestationer, positiv arbetsmiljö, mindre våld och konflikter i samhället och ökad förståelse.

Vi delar in vårt mångfaldsarbete i två utvecklingsområden.

Det ena området handlar om antidiskriminering på grund av kön, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning. Det andra handlar om att hantera människors individuella mänskliga resurser och olikheter så att de kan få växa och utvecklas i samspel med andra oavsett kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra egenskaper såväl i vår interna som externa verksamhet.

Utvecklingsområdena används som en del av vår verksamhetsstrategi för att nå våra verksamhetsmål.