Miljöpolicy

Vi på Veteranpoolen AB arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan med fokus på energi, dokument, transporter och förbrukningsvaror. Veteranpoolen beaktar miljöpåverkan i varje enskild situation med en ambition om att kontinuerligt hitta lösningar med minskad eller ingen miljöpåverkan. Vår handlingsplan bygger på följande nyckelkomponenter:

  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget
  • Ta hänsyn till miljöaspekter i vår arbetsplanering
  • Ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och val av transportmedel
  • Använda förbrukningsvaror som har så låg miljöpåverkan som möjligt
  • Se till att  kunder som vill ha elektroniska fakturor får det
  • Se till att medarbetare som vill ha elektroniska lönespecifikationer får det
  • Minska användningen av utskrifter och i möjligaste mån använda elektroniska dokument
  • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram
  • Följa lagar och förordningar