Om oss

Från idé till succé redan från start

Veteranpoolen startades på kontoret på Lilla Verkstadsgatan i Kungsbacka i november 2007 av Ingrid Erlandsson. Ingrids idé var att utveckla ett tjänsteföretag, med enbart avtals- och ålderspensionärer som utförare, i Kungsbacka kommun som ett komplement till den dåvarande verksamheten i bolaget. Nya skatteregler för pensionärer som ville arbeta efter pensioneringen samt möjligheten till skattereduktion för hushållsnära tjänster infördes 2007 och banade vägen för affärskonceptet. Tidigare under året hade ett fåtal företag startat med att erbjuda tjänster till privatpersoner utförda av pensionärer, dessa var mer av hobbykaraktär. Idén att utveckla ett genomarbetat koncept på helt igenom affärsmässig grund slog rot och genomfördes. Intresset från massmedia var stort och gav Veteranpoolen stort utrymme i lokalpressen. Detta ledde till att företaget kontaktades av andra som ville vara med. Så utvecklades ett franchisekoncept och i juni 2008 fanns förutom kontoret i Kungsbacka ytterligare 15 Veteranpoolenkontor i landet.

Under åren har vi genomfört mängder av spännande uppdrag hos både privatpersoner och företag. Våra fantastiska veteraner är hjärtat i verksamheten. De ställer sin unika kompetens, erfarenhet och aldrig sinande energi till Veteranpoolens förfogande. De fyller vårt varumärke med kvalitet och trygghet, och det är vi väldigt tacksamma för.

Idag finns vi etablerade på över 40 platser runt om i landet och är Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Varumärket Veteranpoolen står för hög kvalitet och god service. Etik och miljö är viktiga faktorer för oss som förutom policy om mångfald, jämställdhet och miljö aktivt värnar såväl gröna som vita värden.

På vårt huvudkontor som ligger i samma fastighet där Ingrid startade verksamheten är vi ett gäng på 8 personer. Och vi finns här för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners – nuvarande och framtida. Är du nyfiken på vad vi gör? Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss. Ring, mejla eller skicka ett gammalt hederligt brev.

Kontakta huvudkontoret