Företagsbemanning i Malmö

Är du i behov av omedelbar och kompetent bemanning till ditt företag i Malmö?
Veteranpoolen har erfaren resurs som ofta kan hoppa in med kort varsel.
Till vårt förfogande har vi en resurspool med veteraner som alla har lång erfarenhet av och djupgående kunskaper inom sina respektive yrkeskategorier. När du behöver en kapabel, trygg och skicklig bemanning skall du anlita någon som har den kunskap och kompetens som endast erhålls genom ett långt yrkesliv.
Du kan anlita våra tjänster för enstaka tillfällen, vid arbetsstoppar, ordinarie personals plötsliga frånvaro eller under planerade former vid omorganiseringar. Vi står även till ditt förfogande för kontinuerliga uppdrag, då får du givetvis samme resurs som kommer till dig varje gång.

Vi har personalresurser inom de flesta områdena, några av dem ser du här nedan:

  •  Truckförare, lokförare, chaufför
  •  Personalredogörare, administratör, ekonom
  •  Jurist, arkitekt, ingenjör
  •  Projektledare, ergonom, säljare
  •  Översättare, kundbokare, värd
  •  Värdinna, arbetsmiljöinspektör, kock
  •  Demonstratör, redovisningsekonom, löneadministratör
  •  Butikspersonal, restaurangpersonal, trafikvärd

Så här gör du för att anlita Veteranpoolens bemanningsservice i Malmö:
Ring direkt till vårt lokalkontor, eller fyll i webbformuläret som du hittar här på vår hemsida. Berätta för oss om ditt företag och vilken bransch ni jobbar i. Vi vill även veta vad det är för resurs ni söker hos oss. Försöka att beskriva kompetensen ni eftersöker så noga du kan. Detta tjänar sedan som underlag för oss när vi söker igenom våra resurser i jakt på rätt person för uppdraget.
Denne kontaktar sedan dig personligen så att ni tillsammans får planera uppdraget och dess omfattning. Sedan kan arbetet börja på din signal.

Veteranerna som erbjuder sina tjänster via Veteranpoolen arbetar för att de vill och kan. De är alla avtals- eller ålderspensionärer som genom sina långa karriärer nu besitter efterfrågad kompetens och kunskap som de kan ställa till ditt förfogande. Våra veteraner råder själva över sin tid och väljer vilka uppdrag de åtar sig baserat på intresse och tillgänglighet. På så sätt garanteras du alltid en engagerad och pålitlig bemanningsservice när du anlitar den via Veteranpoolen.