Företagsbemanning i Lund

Är ditt företag beläget i eller i närheten av Lund?
Då kan det vara klokt att etablera kontakt med oss på Veteranpoolen i Lund.
Skulle du vid något tillfälle få behov av kompetent och omedelbar bemanning har vi ett mycket brett register av kunniga och erfarna personer till vårt förfogande.

Vi kan se till att ditt företag med kort varsel kan få en kompetent resurs utskickad till er. Det kan handla om arbetstoppar eller organisationsförändringar; det kan vara semester eller föräldraledighet; våra veteraner ställer sig till ditt förfogande för att bistå din organisation med yrkesmässig hjälp och stöd.
För dig känns det tryggt att veta att du alltid får en professionell person till din hjälp när du anlitar oss. Vi på Veteranpoolen värdesätter den kunskap och skicklighet hos våra resurser som endast återfinns hos sakkunniga med gedigen yrkeserfarenhet.

Här nedan ser du exempel på olika befattningar och kompetenser vi kan erbjuda:

 • Projektledare
 • Ekonom
 • Administratör
 • Ergonom
 • Översättare
 • Säljare
 • Jurist
 • Arkitekt
 • Chaufför
 • Sekreterare
 • Kock
 • Kundbokare
 • Trafikvärd
 • Ingenjör
 • Marknadsassistent
 • Truckförare
 • Informatör
 • Controller
 •  Värd
 • Värdinna
 • Löneadministratör
 • Redovisningsekonom
 •  Arbetsmiljöinspektör
 • Demonstratör
 • Butikspersonal
 • Restaurangpersonal

Anlita Veteranpoolens bemanningstjänster i Lund så här:

Ring direkt till vårt lokalkontor eller fyll i webbformuläret som du hittar på vår hemsida. Berätta om företagets behov och beskriv uppdraget så utförligt du kan. Vi behöver veta ungefär vilka arbetsuppgifter som ingår och vilken kompetens som efterfrågas. Detta för att vi skall kunna skapa oss en ganska exakt bild av vilken resurs det är ni söker.
Efter vårt samtal ser vi till att hitta denna resurs bland våra veteraner. Denne kontaktar sedan er så ni gemensamt kan dra upp riktlinjerna för samarbetet.
Därefter, med samtalet som grund, utformar vi en offert som vi skickar till dig. När du accepterat denna kan arbetet börja på din signal.
Har ni ett återkommande behov är det givetvis sedan samma person som utför uppdragen hos ert företag kontinuerligt.

Veteranerna i Veteranpoolen är alla professionella yrkesmän med massor av erfarenhet och kunskap som de nu ställer till ditt företags förfogande. De är alla i pensionsålder och mycket trygga i sin yrkesroll. De har fortsatt att arbeta för att de vill och kan. De väljer själva ut uppdragen de åtar sig efter intresse och tillgänglighet. Detta är en kvalitetsgaranti för ert företag. När ni anlitar Veteranpoolen vet ni att ni alltid får kompetent och tjänstvillig bemanning.