Företagsbemanning i Hörby

Behöver ditt företag i Hörby kompetent bemanning?
Vänd dig till oss på Veteranpoolen så kan vi hjälp till. Vi har erfarna veteraner inom en mängd olika yrkesområden. Våra erfarna veteraner kan anlitas för tillfälliga arbetsinsatser liksom löpande uppdrag under en längre tid. Står ditt företag med vakanser av olika orsaker eller har ni en oväntad arbetstopp? Våra veteraner är trygga, pålitliga och engagerade. Vid behov kan vi dessutom ofta erbjuda spetskompetenser tack vare våra resurser.

Veteranpoolen i Hörby kan med kort varsel tillsätta tjänster, vi har professionella veteraner inom en lång rad kategorier. Alla uppdrag lika viktiga för oss och vi på Veteranpoolen anpassar alltid våra tjänster efter ditt företags unika behov för att du ska få den bemanning du är ute efter.

Exempel på kategorier där våra veteraner har varit verksamma:

 •  Vård och omsorg
 •  Livsmedelstillverkning
 •  Restaurang, hotell och storkök
 •  Skola och dagis, fritids
 •  Översättning och tolkarbete
 •  Inom detaljhandeln
 •  Fastighetsförvaltning
 •  Verkstadsarbete
 •  Inom byggsektorn
 •  Logistik och transporter
 •  Kontorsarbete, kanslifunktioner
 •  Redovisning och administration
 •  Försäljare
 •  Vaktmästare, övervakning och säkerhetsarbete
 •  Inom reklam, marknadsföring
 •  Kulturarbete
 •  Media

För att anlita kompetent och erfaren bemanning genom Veteranpoolen i Hörby gör du så här:

 • Kontakta oss genom enkäten på hemsidan, fyll i uppgifterna och lämna gärna en beskrivning av vad du behöver hjälp med. Du kan också maila till mellanskane@veteranpoolen.se, eller ringa kontoret i Hörby på något av våra telefonnummer: 0413-40 30 99, 0415-77 50 10 eller 0416-41 19 38. Vi servar: Blentarp, Eslöv, Genarp, Höör, Hörby, Sjöbo och Veberöd.
 • Berätta för oss om tjänsten som du vill ha tillsatt. Berätta lite om ditt företag och tjänstens roll inom organisationen. Söker du någon särskild profil eller färdighet inom det aktuella kompetensområdet får du gärna informera oss om detta så försöker vi hitta någon som passar in på din beskrivning.

Vi tar fram lämpliga kandidater till den befattning som du önskar fylla. Den person vi sedan väljer ut kontaktar sedan dig så att ni får prata igenom arbetet som ska utföras. En offert skickas därefter till dig med uppgifter om uppdragets längd och omfattning. När alla är överens kan uppdraget börja.

Veteranerna som erbjuder sina tjänster genom Veteranpoolens företagsbemanning är alla professionellt tränade och erfarna inom sina respektive yrkesområden. Alla är avtals- eller ålderspensionärer som valt att fortsätta arbeta för att de vill och kan och de väljer själva vilka uppdrag de vill åta sig. De är mycket uppskattade bland Veteranpoolens kunder för sitt engagemang, sin kunskap och sin pålitlighet.