Trädbeskärning Göteborg Östra

Veteranpoolen hjälper dig att få en grönskande tomt med välmående träd! Vår bemanning består av både kvalificerade yrkesmän och erfarna veteraner. Att få ett träd att växa fint och dessutom bära rikligt med frukt är ingen enkel uppgift, men vår duktiga personal har stor kunskap inom området och ser till att träden blir beskurna på rätt sätt.

Vem kan anlita trädgårdspersonal via Veteranpoolen?

Vi har en varierad pool av erfarna trädgårdsarbetare som kan anlitas för uppdrag inom trädbeskärning i Göteborg Östra oavsett om det handlar om en privat kund eller ett företag som önskar köpa tjänsten. Det enda du behöver göra är att kontakta oss i ett första skede för att visa ditt intresse i våra tjänster, sedan fixar vi resten!

Att beskära träd

Att beskära träd kan för många vara en alltför komplicerad uppgift som kräver både erfarenhet och kunskap för att ge bra resultat. Vår personal använder sig av svenska JAS-metoden för att ge träden de bästa förutsättningarna till att växa sig vackra och friska. Metoden går ut på att man beskär träden efter sommarsäsongen och låter de gå nyklippta in i vintervila.

Få ner kostnader med RUT-avdrag

Som en ingående del inom RUT-avdragets kategorier är sedan i år trädbeskärning även avdragsgiltigt, vilket medför att priset på tjänsten kan minska avsevärt. Se dock till att informera oss på Veteranpoolen redan vid bokning om att avdrag ska göras på den beställda tjänsten.

Jag vill boka trädbeskärning!

Så bra! Inga problem, det gör du enkelt via vår intresseanmälan här på hemsidan. Fyll i anmälan och klicka på skicka så kommer du snart att höra från oss. Du kan även ringa till ditt lokala kontor. När du kontaktar oss får du gärna ge oss detaljer kring uppdraget, såsom antal och vilken typ av träd. Detta är för att vi bättre ska kunna hitta en lämplig och passande veteran åt dig.

Om du inte har tillgång till de verktyg som behövs för att utföra arbetet är det viktigt att den anlitade personen får reda på detta i tid så att egen utrustning kan tas med till arbetsplatsen.