Hemservice i Danderyd, Sollentuna, Täby, Vallentuna

Har du en nära anhörig i Danderyd, Sollentuna, Täby, Vallentuna eller Upplands Väsby som behöver hjälp i hemmet?

Du är inte ensam. I Sverige finns det många äldre som behöver hjälp i hemmet. Ofta är det de anhöriga som tillhandahåller den hjälpen. Stockholms Universitet har tagit fram en rapport som säger att mer än 90 000 kvinnor mellan 45-66 år antingen sagt upp sig från arbetet eller gått ned i arbetstid för att kunna ta hand om en äldre anhörig. Att ta hand om någon är ett stort ansvar. Stress är vanligt förekommande bland de som vårdar äldre familjemedlemmar. Det kan gå ut över arbetslivet men även det sociala livet och fritiden. Vi på Veteranpoolen har därför tagit fram ett alternativ – vi har valt att kalla det för ”äldre hjälper äldre”.

Hur kan vi hjälpa till?

  • Service – hjälp med vardagsbestyr såsom tvätt, inköp och städning.
  • Socialt – Att bara finnas där, ge stimulans och motivation, främja social gemenskap och aktivera
  • Övrigt – klippning av gräset, skotta snö, lättare renovering och allt annat som kan behövas.

Hur du kan ta del av hemservice med Veteranpoolen i Stockholm Norr
Ta kontakt med oss genom att vända dig till lokalkontoret i Täby. Du kan fylla i kontaktformuläret här på sidan men också ringa oss på  08-21 14 15. Beskriv din familjemedlems situation och vad ni behöver hjälp med.

När vi väljer ut en lämplig resurs tar vi hänsyn till många faktorer. En sådan är gemensamma intressen. Det är också viktigt att personkemin stämmer. Därför får ni också träffa en eller flera veteraner innan ni fattar ett beslut. Veteranerna har alltid med sig legitimation utfärdad av Veteranpoolen för att ni ska känna er trygga.

Hur uppdraget ser ut är helt upp till dig och din familjemedlem. Det utformas helt efter era behov. Vi rekommenderar att uppdraget varar minst en timme varje gång för att ni ska få ut så mycket som möjligt av det men vi har inga bindningstider.

Varför du bör välja Veteranpoolen
Konceptet ”äldre hjälper äldre ”har blivit ett av våra allra mest framgångsrika koncept. Projektet startades redan 2007.

Några orsaker till konceptets framgång:

  • Vi utgår från era behov när vi skapar en lösning.
  • Vi vet vad det innebär att bli äldre och behöva hjälp.
  • Samma person hjälper er varje gång vilket ger ökad trygghet.
  • Att vår veteran och din familjemedlem är nära i ålder ger ökad förståelse och utbyte.

Kvalitetstid
Du och din familjemedlem får tid över att umgås när alla praktiska göromål sköts med hjälp av vår hemservice. Våra veteraner kan till exempel följa med till läkaren eller göra annat som kan bryta ensamheten. Vi stressar inte utan ger den äldre den tid han eller hon behöver. Att kunden är nöjd är det viktigaste.