Jobb och pension

Jobb och pension

Är du intresserad av att veta mer om arbete efter 65, eller är du redan pensionär och undrar hur arbete kan kombineras med att ta ut pension? Här nedan hittar du information och smarta tips på hur du kan kombinera jobb och pension. Klicka här om du vill se några av de uppdrag vi söker personal för just nu!

De stora fördelarna med att jobba efter 65 – mer kvar i lönekuvertet och ökat välmående!

En stor fördel med att jobba efter pensionen är att du helt enkelt får behålla mer av din lön. Arbetar du det år du fyller 66 år eller åren därpå har du nämligen rätt till ett förhöjt jobbskatteavdrag. Du får också ett förhöjt grundavdrag på din lön. Det innebär att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till 196 000 kronor (gäller för 2017, källa pensionsmyndigheten.se).

Arbetar du samtidigt som du tar ut din pension kommer ditt skatteavdrag att göras enligt två olika skattekolumner. Här ser du några exempel på hur skatt påverkas av inkomstslag och ålder. Exemplen är hämtade från Pensionsmyndighetens hemsida 2017. Vid exemplet 30 000 kr* har man räknat på 15 000 kr i lön och 15 000 kr i pension.

Räkneexempel för jobb och pension

 

Fortsätt jobba och må bättre

Undersökningar visar också att de som fortsätter jobba efter 65-årsdagen upplever ett ökat välmående, både fysiskt och psykiskt. Hälsofördelarna är tydligast i en flexibel arbetsmiljö, där man själv har kontroll över arbetsbelastning och arbetsuppgifter.

Pensionssystemet är till viss del individualiserat, och olika skatteregler kan gälla beroende ort, inkomstnivå och ålder. Därför behöver du själv kontrollera vilka regler som gäller om du till exempel vill veta hur mycket skatt du får betala när du kombinerar jobb och pension. Vår snabbguide är bra första steg för att reda ut vad som gäller när du vill jobba som pensionär.

Håll koll på gränsen för statlig skatt

Håll reda på hur mycket pengar du får in totalt sett, alltså lön + pension. Det kan vara bra att veta att skiktgränsen för statlig skatt för dig som fyllt 65 år är 478 100 kronor per år, eller cirka 39 800 kronor i månaden.

Välj allmän pension för att kombinera med arbete

Om du planerar att jobba deltid eller enstaka timmar och behöver komplettera med att ta ut pension bör du välja att plocka ut den allmänna pensionen i första hand.  Den kan du nämligen ta ut lite som du vill och ändra efter behov. Tar du ut 100 procent när du slutar jobba kan du när som helst ändra till att ta ut till exempel 75 eller bara 10 procent. Om du når skiktgränsen för statlig skatt tjänar du på att dra ner eller pausa den allmänna pensionsutbetalningen. Du kan börja plocka ut allmän pension från 61 års ålder.

Tjänstepensionen kan du inte ändra

Vissa tjänstepensioner måste du själv ansöka om att få ut. Andra betalas ut automatiskt från den månad du fyller 65 år. Vill du skjuta upp din utbetal­ning eller bara ta ut en del av tjänstepen­sionen, måste du i de flesta fall meddela ditt pensionsbolag i god tid före 65-årsda­gen. Tänk noga igenom hur du vill ta ut din tjänstepension, som ett högre belopp under kortare tid eller ett lägre belopp under längre tid. När pensionspengarna väl börjar betalas ut kan du inte ändra dina val. Vill du kombinera jobb och pension kan det därför vara smart att vänta med att plocka ut tjänstepensionen, och kombinera lön med allmän pension.

Garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd

Har du rätt till garantipension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd? Dessa bidrag kan komma att påverkas av hur stor din inkomst är. På pensionsmyndigheten.se kan du räkna ut hur t.ex. inkomst, bostadskostnad och civilstånd påverkar rätten till de olika stöden.

Förvirrad? Vår snabbguide till de krångliga pensionstermerna:

Allmän pension

Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster man betalar skatt för och gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension, och betalas ut så länge man lever. Varje år får du ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten, där kan du bland annat se hur mycket du har tjänat ihop till din allmänna pension.  Läs mer om allmän pension på Pensionsmyndighetens hemsida

Tjänstepension

Är du anställd har du sannolikt en tjänstepension. Då sätter din arbetsgivare av cirka 4 -5 procent motsvarande din månadslön till din tjänstepensionen. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan det vara bra att kolla upp om din arbetsgivare har en annan tjänstepensionslösning. Är du osäker på om du har tjänstepension kan du klicka här för att göra Pensionsmyndighetens snabbtest.

Om du är företagare har du inte någon tjänstepension, då behöver du själv avsätta pengar för din framtida pension.

Garantipension

Garantipension är ett grundskydd för den som haft en låg, eller ingen, arbetsinkomst i Sverige. Den allmänna pensionen kommer då att bestå av garantipension, som baseras på ditt civilstånd, hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige. Inkomstpension, tilläggspension, änkepension och viss utländsk pension kan påverka garantipensionen. Läs mer om garantipension på Pensionsmyndighetens hemsida

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som du får göra på dina arbetsinkomster (det vill säga din lön). Avdraget räknas av mot din kommunala inkomstskatt och är inräknat i Skatteverkets skattetabeller som arbetsgivaren använder. Du behöver inte själv ansöka om att få göra avdraget.

Från och med att du fyller 66 höjs jobbskatteavdraget. Det innebär att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till 196 000 kronor (2017). Därefter ökar skatten successivt ju högre lön du har, precis som vid allt annat lönearbete.