Jämställdhetsplan

Hos oss på Veteranpoolen arbetar vi aktivt för att kvinnor och män får samma möjligheter och villkor på sina arbetsplatser. Vår grundsyn är att kvinnors och mäns olika kunskaper, erfarenheter och värderingar berikar och utvecklar våra verksamheter.

Jämställdhet påverkar våra villkor och våra möjligheter till ett bra liv. Jämställdhet sätter sina spår på oss som individer i arbete, i familjen och i samhället i stort.

Genom att ta tillvara både kvinnors och mäns kompetenser ökar våra möjligheter till hälsosammare arbetsmiljöer och effektivare verksamheter.

  • Vi vill uppnå en ökad kunskap om jämställdhet på alla arbetsplatser genom att påverka attityder och värderingar.
  • Löner och förmåner ska vara lika för kvinnor och män i lika eller likvärdiga arbeten.
  • Lika möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.
  • Jämnare könsfördelning inom alla yrkeskategorier och nivåer.
  • Underlätta att förena förvärvsarbete med föräldraskap och familj.
  • Jämnare könsfördelning i ledande befattningar